Periodieke KPI sturing

Het borgen van resultaat is een van de belangrijkste stappen om resultaat te behalen en behouden. Een goede methode hiervoor is een periodiek overleg, waarin aan de hand van de belangrijkste resultaten bijgestuurd wordt.
iValue Improvement helpt u om te bepalen op welke KPI’s (Key Performance Indicators) u zou moeten sturen om grip op het resultaat van uw organisatie te krijgen.

Stuurt u vooral op KPI’s die iets over het resultaat zeggen, of stuurt u ook op KPI’s die iets zeggen over de voortgang van activiteiten?

Op welk moment kan u het beste ingrijpen bij rode cijfers, en hoe dan?

Zijn de KPI’s in uw organisatie goed op elkaar afgestemd?

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen scherp heeft wat zijn/haar bijdrage is aan het organisatiedoel?

Ervaring leert dat het periodiek sturen op de juiste Performance Indicatoren gemiddeld 15% stijging van deze indicatoren oplevert… Bent u ook zo benieuwd wat dit voor uw organisatie kan betekenen?

Sturing op KPI’s