iValueImprovement is er voor alle bedrijven die willen starten met een continuverbeterprogramma, of voor bedrijven die ervaren dat hun continuverbeterprogramma niet genoeg resultaat levert.

Wij helpen met versnellen van uw programma, aansluiten bij uw bedrijfsdoelstelling en opleiden van uw medewerkers. Want uiteindelijk moet u zelfstandig resultaat kunnen blijven halen!


Waarde vanuit verschillende invalshoeken

Bij iValue Improvement staat het begrip waarde centraal, maar wel vanuit verschillende invalshoeken: de klant (snelheid, kwaliteit), de medewerker (werkplezier, werkdruk) en natuurlijk ook het bedrijfsresultaat (de euro’s).

U kunt ons gebruiken als coach of mentor van een van uw medewerkers, die bij u het continuverbeterprogramma draait, of als zelfstandige consultant om waarde voor uwbedrijf te creëren. Wij hebben uitgebreide kennis op gebied van TPM, Lean,WCOM, Process Mining en andere data- en mens-gedreven verbetermethodes. Het kenmerk van iValue Improvement is dat we geen tools verkopen, maar de juiste oplossing voor uw probleem zoeken. Als hiervoor een combinatie van verschillende methodes nodig is, dan gebruiken wij die!